ѕ–ќ√–јћј
по охорон≥, рац≥ональному використанню земель
та покращенню уг≥дь на територ≥њ ∆идач≥вськоњ м≥ськоњ ради
на 2009-2012 роки


1. ќбгрунтуванн¤ прийн¤тт¤ ѕрограми

« часу прийн¤тт¤ першоњ еколог≥чноњ програми м. ∆идачева пройшло понад 10 рок≥в. јнал≥з стану навколишнього природного середовища в м. ∆идачев≥ св≥дчить, що незважаючи на в≥дносне покращенн¤ ¤к≥сних показник≥в стану атмосферного пов≥тр¤ та часткову стаб≥л≥зац≥ю цих показник≥в, водних та ≥нших природних ресурс≥в, еколог≥чна ситуац≥¤ в м≥ст≥ не в≥дпов≥даЇ сучасним вимогам. ќсобливо, це стосуЇтьс¤ стану використанн¤ земельних ресурс≥в територ≥й ∆идач≥вськоњ м≥ськоњ ради, ¤кий характеризуЇтьс¤ ¤к напружений, подекуди кризовий, маЇ тенденц≥њ до пог≥ршенн¤ з≥ значними диспропорц≥¤ми, зокрема: ≥нтенсивним розвитком деградац≥йних процес≥в та на¤вн≥стю значних площ деградованих земель (заболочених, п≥д розм≥щенн¤м в≥дход≥в, п≥дданих ероз≥њ берег≥в р≥чки та озер) ≥ недостатньою часткою земель природоохоронного, рекреац≥йного, оздоровчого, ≥сторико Ц культурного призначенн¤.
ѕонад чверть територ≥њ м. ∆идачева знаходитьс¤ в зон≥ неспри¤тливого водного режиму. ÷¤ проблема потребуЇ комплексних заход≥в щодо водов≥дведенн¤ поверхневих та ірунтових вод. Ќа територ≥њ м≥ста 77 га займають перезволожен≥ грунти, на ¤ких ростуть чагарники , 48 га - заболочен≥, п≥д водними об`Їктами Ц 145 га.
¬насл≥док д≥¤льност≥ в≥дкритого акц≥онерного товариства Ђ∆идач≥вський целюлозно-паперовий комб≥натї р≥вень поверхн≥ його промислових б≥ов≥дст≥йник≥в у район≥ вулиць «елена Ц ƒанила √алицького п≥дн¤тий на 1-1,5 м, що унеможливлюЇ в≥дведенн¤ дощових вод п≥вн≥чно Ц сх≥дноњ частини м≥ста ≥з вулиць ћатросова ≥  осмонавт≥в та житлового масиву Ђѕривокзальнийї. ѕереповненн¤ б≥ов≥дст≥йника цього п≥дприЇмства призвело до затопленн¤ с≥льськогосподарських уг≥дь ∆идач≥вського профес≥йного л≥цею на площ≥ б≥л¤ 50 га.
”тил≥зац≥¤ твердих побутових в≥дход≥в в м. ∆идачев≥ зд≥йснюЇтьс¤ на пол≥гон≥ (см≥ттЇзвалищ≥) твердих побутових в≥дход≥в в≥дкритого акц≥онерного товариства Ђ∆идач≥вський целюлозно-паперовий комб≥натї, ¤кий займаЇ площу 13 га. ¬≥дсутн≥сть пофракц≥йного сортуванн¤ в≥дход≥в, методи переробки дл¤ ¤ких вже ≥снують, веде до нерац≥онального використанн¤ територ≥њ см≥ттЇзвалища та виникненн¤ пожеж. ≤снуюче см≥ттЇзвалище Ї одним з основних обТЇкт≥в - забруднювач≥в навколишнього середовища. …ого експлуатац≥¤ проводитьс¤ в переповненому колишньому кар`Їр≥ з видобуванн¤ суглинк≥в. –екультивац≥¤ цих земель не проводилась з 1964 року. ѕочаткове влаштуванн¤ пол≥гону зд≥йснене без ≥золюючого шару дл¤ захисту в≥д забрудненн¤ грунту та п≥дземного водоносного горизонту. Ќе орган≥зовано в≥домчий лабораторний контроль за станом грунтових вод. —м≥ттЇзвалище не огороджене по периметру та не обладнане ровом дл¤ в≥дводу дренажних вод, не обладнаний дез≥нфекц≥йний барТЇр. ƒо сих п≥р не вир≥шен≥ питанн¤ озелененн¤ сан≥тарно-захисноњ зони см≥ттЇзвалища та обладнанн¤ майданчика дл¤ митт¤ ≥ знезараженн¤ см≥ттЇвоз≥в, ¤к≥ зад≥¤н≥ дл¤ вивезенн¤ твердих побутових в≥дход≥в та в саночистц≥ м≥ста.
¬насл≥док незадов≥льноњ д≥¤льност≥ мел≥оративноњ системи земельноњ д≥л¤нки в урочищ≥ ЂЅо¤рникиї та замуленн¤ мел≥оративних ров≥в, в≥дбуваЇтьс¤ п≥дтопленн¤ житлових будинк≥в у низинах вулиць 22 —≥чн¤, ѕолуботка, ѕетлюри, «аньковецькоњ. ≤снуЇ проблема затопленн¤ присадибних д≥л¤нок п≥д час проходженн¤ повеней в житловому масив≥ ЂЅ≥л¤ л≥карн≥ї.
” п≥вн≥чн≥й частин≥ м. ∆идачева в 2005-2006 роках спостер≥гались провали грунту, причиною ¤ких п≥сл¤ ≥нженерно Ц геодезичних та геолог≥чних досл≥джень територ≥й на думку спец≥ал≥ст≥в ƒѕ Ђ«ах≥дукргеолог≥¤ї Ї розвиток небезпечних карстових процес≥в. ≤снуЇ гостра необх≥дн≥сть зд≥йсненн¤ заход≥в по централ≥зованому водов≥дведенню з житлового масиву Ђ√ораї та зал≥сненн¤ схил≥в гори Ѕазињвки.
Ќедостатн≥м Ї озелененн¤ м≥ських територ≥й та њњ промислових обТЇкт≥в, а на¤вн≥ зелен≥ насадженн¤ потребують суттЇвого оновленн¤. ѕриродо - запов≥дний фонд на територ≥њ м. ∆идачева представлений лише одн≥Їю памТ¤ткою природи Ђ ипарисї площею 0,030 га. «анедбаний стан сквер≥в на вулиц¤х √рушевського ≥ Ўевченка та л≥сопарков≥ насадженн¤ вздовж зал≥зничноњ кол≥њ. Ѕагато дерев авар≥йн≥, сухост≥йн≥, пошкоджен≥ шк≥дниками. „астину дерев необх≥дно знести, сквери реконструювати ≥ зробити њх м≥сцем в≥дпочинку мешканц≥в м≥ста, створити л≥сопарков≥ зони за рахунок водоохоронних зон в рамках програми створенн¤ м≥ськоњ еколог≥чноњ мереж≥. „ерез брак кошт≥в у м≥ському бюджет≥ дл¤ п≥дтриманн¤ належного благоустрою м≥сто набуваЇ непривабливого вигл¤ду особливо, територ≥њ його околиць. ѕроблемою Ї ≥ те, що в м≥ст≥ немаЇ облаштованих м≥сць дл¤ купанн¤, ≥ це при тому, що навколо м≥ста тече р≥чка —трий ≥ Ї численн≥ озера. ќсобливоњ уваги потребують прибережн≥ захисн≥ смуги та водоохоронн≥ зони р. —трий, що на територ≥њ м≥ста займають площу б≥л¤ 108 га.
ѕроблеми, що мають м≥сце у використанн≥ та охорон≥ земель, потребують нев≥дкладного розвТ¤занн¤.

2. ћета ѕрограми

ћета ѕрограми пол¤гаЇ у проведенн≥ системи заход≥в спр¤мованих на охорону, рац≥ональне використанн¤ земель та захист њх в≥д забрудненн¤, засм≥ченн¤, п≥дтопленн¤, збереженн¤ ландшафтного ≥ б≥олог≥чного р≥зноман≥тт¤ та створенн¤ еколог≥чно безпечних умов проживанн¤ та провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ в м≥ст≥.

3. ќсновн≥ напр¤ми виконанн¤ ѕрограми

—истема взаЇмоповТ¤заних орган≥зац≥йних, правових, еколог≥чних та ≥нших заход≥в ≥ завдань, ¤к≥ передбачен≥ ѕрограмою, спр¤мована на ефективне використанн¤ земель та њх охорону, передбачатиме так≥ види охорони земель м≥ста:

- захист земель в≥д п≥дтопленн¤, заболоченн¤, забрудненн¤ промисловими та х≥м≥чними речовинами;
- пол≥пшенн¤ с≥льськогосподарських уг≥дь;
- створенн¤ та реконструкц≥¤ ≥снуючих зон в≥дпочинку з висадженн¤м багатор≥чних зелених саджанц≥в в межах м≥ськоњ еколог≥чноњ мереж≥, затвердженоњ р≥шенн¤м ∆идач≥вськоњ м≥ськоњ ради;
- запоб≥ганн¤ порушенню г≥дролог≥чного режиму водних обТЇкт≥в;
- дотриманн¤ еколог≥чних вимог, встановлених законодавством ”крањни, при проектуванн≥, розм≥щенн≥ та буд≥вництв≥ обТЇкт≥в.

4. «аходи по охорон≥, рац≥ональному використанню
земель та покращенню уг≥дь

«аходи з охорони, рац≥онального використанн¤ земель та покращенн¤ уг≥дь м. ∆идачева:
- освоЇнн¤ земель дл¤ с≥льськогосподарських ≥ л≥согосподарських потреб, пол≥пшенн¤ в≥дпов≥дних уг≥дь, а саме, дл¤ освоЇнн¤ бол≥т та непродуктивних земель порослих очеретом та чагарниками на площ≥ б≥л¤ 50 га у сх≥дн≥й частин≥ м≥ста ∆идачева в урочищ≥ Д„ерм≥ньФ;
- зб≥льшенн¤ к≥лькост≥ зелених насаджень в м≥ст≥, благоустр≥й та впор¤дкуванн¤ м≥ських територ≥й, особливо водоохоронних ≥ л≥сопаркових зон, на¤вних на територ≥њ м≥ста озер, збереженн¤ б≥олог≥чного та ландшафтного р≥зноман≥тт¤ в межах м≥ськоњ еколог≥чноњ мереж≥ на площ≥ 319,2 га , створенн¤ в смугах в≥дведенн¤ дор≥г захисних зелених насаджень (на пер≥од до 2015 року передбачаЇтьс¤ зд≥йсненн¤ заход≥в ≥з створенн¤ системи багатор≥чних зелених насаджень на площ≥ б≥л¤ 183 га);
- розробленн¤ сп≥льно з в≥дкритим акц≥онерним товариством Д∆идач≥вський целюлозно-паперовий комб≥натФ заход≥в по впор¤дкуванню см≥ттЇзвалища, його поетапноњ рекультивац≥њ, орган≥зац≥¤ та проведенн¤ роб≥т по сан≥тарн≥й очистц≥ м≥ста ≥ л≥кв≥дац≥њ стих≥йних см≥ттЇзвалищ, проф≥лактична робота з населенн¤м;
- продовженн¤ роб≥т з≥ спостереженн¤ за станом грунт≥в у житловому масив≥ Д√ораФ та запоб≥ганн¤ утворенн¤ провал≥в грунту, включаючи буд≥вництво побутовоњ канал≥зац≥њ житлового масиву Д√ораФ та зал≥сненн¤ схил≥в гори Ѕазињвки;
- розвиток ≥нженерних мереж дл¤ канал≥зуванн¤ п≥вн≥чноњ та ДстароњФ частини м≥ста, орган≥зац≥¤ дощо- та водов≥дведенн¤ ≥з сх≥дноњ частини м≥ста, покращенн¤ сан≥тарного очищенн¤ житлових масив≥в, покращенн¤ д≥¤льност≥ мел≥оративноњ системи в житловому масив≥ Д«а перењздомФ;
- продовженн¤ роб≥т по буд≥вництву берегоукр≥плюючих споруд на правому берез≥ р≥чки —трий в межах м≥ста в урочищах ЂЅ≥л¤ бойн≥ї ≥ ЂЅ≥л¤ гори Ѕазињвкаї та орган≥зац≥¤ берегоукр≥плюючих роб≥т б≥л¤ м≥ського стад≥ону Ђјвангардї (вул. «аг≥р`¤);
- впор¤дкуванн¤ нед≥ючих та ≥снуючого кладовищ;
- зн¤тт¤ та складуванн¤ у визначених м≥сц¤х родючого шару ірунту з наступним використанн¤м його дл¤ благоустрою м≥ста ≥ промислових зон;
- удосконаленн¤ д≥¤льност≥ у сфер≥ використанн¤ земель водного фонду (озер) шл¤хом наданн¤ њх в оренду юридичним ≥ ф≥зичним особам дл¤ догл¤ду за водними обТЇктами;
- удосконаленн¤ системи мон≥торингу (≥з створенн¤м бази даних обл≥ку земель м≥ста) з метою забезпеченн¤ збиранн¤, обробленн¤, збереженн¤ та анал≥зу ≥нформац≥њ про стан земельних ресурс≥в, прогнозуванн¤ його зм≥н та розробленн¤ рекомендац≥й дл¤ прийн¤тт¤ ефективних управл≥нських р≥шень;
- еколог≥чна осв≥та та ≥нформуванн¤ населенн¤.

5. ќч≥куван≥ к≥нцев≥ результати виконанн¤ ѕрограми

¬иконанн¤ передбачених ѕрограмою заход≥в ≥ завдань дасть змогу:
- оптим≥зувати структуру земельних уг≥дь м≥ста;
- зб≥льшити площ≥ земель з природними ландшафтами до р≥вн¤, достатнього дл¤ збереженн¤ ландшафтного ≥ б≥олог≥чного р≥зноман≥тт¤;
- створити Їдину та завершену систему л≥сомел≥оративних насаджень у долинах р≥чки —трий, довести р≥вень озелененн¤ територ≥й до Ївропейського р≥вн¤;
- зд≥йснити покращенн¤ деградованих, малопродуктивних, заболочених ≥ техногенно забруднених земель шл¤хом залуженн¤ (самозалуженн¤) та зал≥сненн¤;
- ззд≥йснити рекультивац≥ю порушених земель;
- створити та упор¤дкувати водоохоронн≥ зони ≥ прибережн≥ смуги водних об'Їкт≥в, запровадити особливий режим використанн¤ земель на д≥л¤нках водоохоронних зон р≥чки —трий та численних озер;
- розробити природно Ц с≥льськогосподарське, еколого Ц економ≥чне, ірунтово-ероз≥йне та ≥нш≥ види районуванн¤ земель, ¤к≥ узагальнюють у¤вленн¤ про земельний фонд ≥ Ї основою ≥нформац≥йноњ бази та обірунтуванн¤ системи природоохоронних заход≥в;
–еал≥зац≥¤ ѕрограми шл¤хом зд≥йсненн¤ комплексу орган≥зац≥йних, правових, еколого-економ≥чних та ≥нших заход≥в дозволить зупинити процеси деградац≥њ ірунтового покриву, м≥н≥м≥зувати, перш за все, ероз≥йн≥ процеси, створити ст≥йку систему нарощуванн¤ б≥оресурсного потенц≥алу земель та п≥двищити економ≥чну ефективн≥сть њх використанн¤.

6. ‘≥нансуванн¤ ѕрограми

‘≥нансуванн¤ заход≥в, передбачених ѕрограмою, зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в м≥сцевого бюджету (кошти, що надход¤ть у пор¤дку в≥дшкодуванн¤ втрат с≥льськогосподарського виробництва та м≥сцевого фонду охорони навколишнього середовища), державного бюджету (ф≥нансуванн¤ ƒержавноњ програми ДЋ≥си ”крањниФ), власник≥в земл≥ ≥ землекористувач≥в, а також ≥нших джерел, передбачених законами ”крањни.
ўор≥чне використанн¤ кошт≥в м≥сцевого бюджету (кошти, що надход¤ть у пор¤дку в≥дшкодуванн¤ втрат с≥льськогосподарського виробництва) зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ р≥шень ∆идач≥вськоњ м≥ськоњ ради.


Используются технологии uCoz